Waarschuwing

Ondanks het feit dat ik zo zorgvuldig mogelijk ben in de wijze waarop ik zaken formuleer kan ik niet garanderen dat bepaalde woorden, delen van zinnen, zinnen of paragrafen door sommigen als kwetsend worden ervaren. Het spijt me wanneer dit gebeurd. Ik nodig iedereen dan ook van harte uit om wanneer je vind dat iets […]

It’s appreciated.

Although i appreciate it that people still find their way to my old blogs, and i have no intention of deleting them because of that, i’d like to point out once more that they will not be maintained anymore. I have focused on https://wordpress.com/post/stdinnotatypewriter.wordpress.com this one completely now. tnx.

Co-dependency / Co-Afhankelijkheid

Gisteren werd me voor de zoveelste keer de vraag gesteld hoe ik denk over co-afhankelijkheid en het gesprek dat hierop volgde heeft me doen besluiten mijn visie nog maar een keer te delen. Het kan denk ik niet vaak en duidelijk genoeg. Co-afhankelijkheid bestaat. Maar er bestaat m.i. niet zoiets als een co-afhankelijkheidsstoornis, en er […]

Omgaan met de gevolgen van emotioneel misbruik.

Emotioneel misbruik heeft grote gevolgen. Het leidt leid onder andere tot: het verlies van zelfvertrouwen het verlies van eigen waarde een gevoel van minderwaardigheid onderwerping gevoelens van verplichting depressie Uiteindelijk, wanneer het misbruik ernstig genoeg is en lang genoeg aanhoudt, kan het slachtoffer zelfs een conditie ontwikkelen die bekendstaat als complexe post=traumatische stress stoornis (C-PTSS). […]